Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Εκδηλώσεις20142013

Ενημερωτική Ημερίδα για την Υποστήριξη Επιχειρήσεων του τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών
[29 Μαρ 2013] - ΒόλοςΤο Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας – ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) διοργανώνει Ενημερωτική Ημερίδα στο Βόλο (Ξενοδοχείο VolosPalace) την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2013 (09:30-16:30), στο πλαίσιο του Έργου «Διακρατικό δίκτυο γιατην υποστήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στον τομέα της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών - AGRO-START».

Στόχος της εκδήλωσης που πραγματοποιείται στο Βόλο είναι η προώθηση του προγράμματος AGRO-START στους ενδιαφερόμενους φορείς, η παρουσίαση των στόχων και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Έργου, καθώς και των τάσεων και προβλημάτων των επιχειρήσεων στον τομέα των οπωροκηπευτικών και τηςκτηνοτροφίας. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστούν εκπρόσωποι του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξηςκαι Τροφίμων, της ΓΓΕΤ, της Περιφέρειας Θεσσαλίας, του Δήμου Βόλου, του ΕΚΕΤΑ, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, εκπρόσωποι Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και εκπρόσωποι άλλων οργανισμών πουπαρέχουν υποστήριξη στις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον αγροδιατροφικό τομέα. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό.

Το Έργο AGRO-START, Πρόγραμμα South-East Europe (SEE) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υλοποιείται σε 7 χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ, Αλβανία) από 12 οργανισμούς. Από Ελληνικής πλευράς, συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας – ΙΕΤΕΘ (πρώην ΚΕΤΕΑΘ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και το Ευρωπαϊκό ΔίκτυοΣυνεργασίας (ERFC – European Framework for Co-operation), με έδρα το Αίγιο στην Πελοπόννησο. Ο γενικός στόχος του Έργου AGRO-START είναι η αύξηση της ανταγωνιστικότητας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και η προώθηση και διευκόλυνση της καινοτομικής επιχειρηματικότητας, ως απάντηση στην ανάγκηεξειδικευμένης υποστήριξης για τις επιχειρήσεις οπωροκηπευτικής παραγωγής και κτηνοτροφίας, που να προσαρμόζεται σε μια ολοκληρωμένη διακρατική προσέγγιση.

Η οικονομία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης βασίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταξύ των οποίων ο τομέας της κτηνοτροφίας και των οπωροκηπευτικών έχουν σημαντικό ρόλο και βρίσκονται μπροστά σε κοινά προβλήματα και προκλήσεις: πώς να συνδυάσουν την καινοτομία, την τεχνολογία, την εκμηχάνιση,το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης, τη μικρή ενασχόληση των νέων στη γεωργία, την άμεση επίδραση από τηνοικονομική κρίση, το πρόβλημα της δημιουργίας ανταγωνιστικών προϊόντων στη διεθνή, περιφερειακή και Ευρωπαϊκή αγορά. Για την υποβοήθηση των επιχειρήσεων στον τομέα παραγωγής οπωροκηπευτικών και κτηνοτροφίας στην ΝΑ Ευρώπη, οι Εταίροι του έργου αποφάσισαν να δημιουργήσουν τα κατάλληλα εργαλεία για τη βελτίωση των Υπηρεσιών Υποστήριξης.

Το Έργο «Διακρατικό δίκτυο για τη στήριξη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στην κτηνοτροφία και τον τομέατων οπωροκηπευτικών – AGRO-START» χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας της ΝΑ Ευρώπης (South-East Europe) και θα διαρκέσει δύο έτη από 01/12/2012 μέχρι 30/11/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε με την κα Σταυρούλα Διβανέ, Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (πρώην ΚΕΤΕΑΘ), του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ) τηλ. 2421096752, e-mail: sdivane@gmail.com

 

 PRESS RELEASE ΗΜΕΡΙΔΑ AGROSTART ΚΕΤΕΑΘ V4

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ KICK-OFF EVENT AGRO-START ΒΟΛΟΣ FINAL

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ AGRO-START V5 FINAL