Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001757
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο «CoRoSect / Cognitive Robotic System for Digitalized and Networked (Automated) Insect Farms - KOH.021139»» @ ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ
04 Ιανουαρίου 2022Θεσσαλονίκη, 04 Ιανουαρίου 2022


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια Εξοπλισμού για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου με τίτλο «CoRoSect / Cognitive Robotic System for Digitalized and Networked (Automated) Insect Farms - KOH.021139»» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 11 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 14:00


Πληροφορίες

κ. Ρουκανά Μαργιέτα
τηλ: +302310464160 (εσωτ -152)
e-mail: m.roukana@iti.gr