Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη στα Πλαίσια του ΕΠ «FED4FIREplus: Federation for FIRE Plus» [ΙΠΤΗΛ-848]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
06 Φεβ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Φεβρουάριος 06, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του ΕΚΕΤΑ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΠ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


ΚΩΔ. Θέσης:

ΙΠΤΗΛ-848
Ειδικότητα:

Οικονομολόγος

Αντικείμενο: 
Συντονισμός και υποστήριξη δραστηριοτήτων διάχυσης. Υποστήριξη για τη δημιουργία υλικού προώθησης του έργου
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις: 1
Τόπος: Παράρτημα του ΙΠΤΗΛ στο Βόλο

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-02-2017
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

>> Η αποστολή δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά στην εξής διεύθυνση:  http://jobs.iti.gr


Πληροφορίες:

στον κο Αθανάσιο Κοράκη, (email: korakis@iti.gr, ή στο τηλέφωνο 2421-306070 εσωτ. 100).