Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Novel tools for assisting the creation of video-based summaries of unfolding news stories» - «News.vid.io»
[ΙΠΤΗΛ-21017] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
07 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 07, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21017

Αρ. πρωτ. 21017/ 07-11-2019
ΑΔΑ:  6ΛΤΨ469ΗΡ8-ΕΘΥ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών ανάλυσης, δεικτοδότησης και ανάκτησης περιεχομένου βίντεο

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι υποψήφιοι, που θα επιλεγούν, αναμένεται να ασχοληθούν με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση τεχνικών για την ανάλυση, δεικτοδότηση και ανάκτηση περιεχομένου βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων: ανάκτηση διπλότυπων και παρόμοιων βίντεο, εντοπισμός λογοτύπων, ομαδοποίηση βίντεο.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-11-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257772 ή στο email: papadop@iti.gr (κ. Συμεών Παπαδόπουλο).