Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Aggregation and Collaboration Tools to enhance cluster network in the maritime sector» - «CLUSTER ACT»,
[66/2019 - 10186] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

66/2019

Αρ. πρωτ. 10186 /05-12-2019
ΑΔΑ: 9ΚΙ3469ΗΡ8-8ΤΒ
Ειδικότητα: Πολιτικός Επιστήμονας
Αντικείμενο  Θέσης:

Υποστήριξη δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που αποσκοπούν στην μεταφορά βέλτιστων πρακτικών διαμόρφωσης εθνικής «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» σε clusters, καθώς και ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη δράση αυτών ως διεπαφή μεταξύ καινοτόμων ΜμΕ και ιδιωτών επενδυτών, συμμετοχή στην προετοιμασία δράσεων/ εκδηλώσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας και σχετικού ενημερωτικού υλικού.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με τα παρακάτω :

  • Υποστήριξη δράσεων εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, που αποσκοπούν στην μεταφορά βέλτιστων πρακτικών διαμόρφωσης εθνικής «Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» στα clusters των εμπλεκόμενων χωρών (Ιταλία, Ισπανία, Κροατία, Αίγυπτο και Ελλάδα)
  • Συμμετοχή στην ανάπτυξη μιας κοινής μεθοδολογίας για τη δράση συνεργατικών σχηματισμών ως διεπαφή μεταξύ καινοτόμων ΜμΕ και ιδιωτών επενδυτών
  • Συμμετοχή στην προετοιμασία δράσεων / εκδηλώσεων ενημέρωσης και επικοινωνίας καθώς και σχετικού ενημερωτικού υλικού.

 Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 4 και 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D4.1 Program of the capacity building actions, D4.3 Preliminary plan of S3 development or improvement in the involved regions, D4.4 Common methodology for clusters, and D5.3 Collection of advertising material published

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

 ΕΚΕΤΑ -Παράρτημα Πειραιά, Γ. Κασιμάτη 1, Πειραιάς.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 10:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52-3ος όροφος

151 25 Μαρούσι-Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες  πληροφορίες τηλεφωνικά στο 211-1069599 ή στο email:  pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)