Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Integrated and Replicable Solutions for Co-Creation in Sustainable Cities» - «IRIS»
[913Ε-876] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
04 Νοε 2019


Πτολεμαΐδα, Νόεμβριος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

913E

Αρ. πρωτ.

876/04-11-19

ΑΔΑ: 67ΨΡ469ΗΡ8-ΛΦ4
Ειδικότητα: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης:
Υποστήριξη στον σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνολογιών-συστημάτων που άπτονται έξυπνων συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και διανομής ενέργειας όπως και μεταφοράς και δικτύων βιώσιμης κινητικότητας για τις τρεις πόλεις Φάρους της Ουτρέχτης, Νίκαιας, και Γκέτεμποργκ.
Υποστήριξη στον σχεδιασμό και εφαρμογή τεχνολογιών-συστημάτων που άπτονται έξυπνων συστημάτων παραγωγής, διαχείρισης και διανομής ενέργειας όπως και μεταφοράς και δικτύων βιώσιμης κινητικότητας για την πόλη της Αλεξανδρούπολης.
Υποστήριξη σε δράσεις συνέργειας με εφάμιλλα προγράμματα της Ε.Ε. που τρέχουν ταυτόχρονα με το IRIS.
Υποστήριξη σε δράσεις που άπτονται της διαχείρισης και συλλογής δεδομένων από πλατφόρμες συνδεσιμότητας έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας.
Υποστήριξη σε δράσεις που άπτονται της αναπαραγωγής προτεινόμενων λύσεων για την περίπτωση της Αλεξανδρούπολης και την ΝΑ Ευρώπης
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω περιγραφέν αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας Ε.Ε.2 που τιτλοφορείται ως «Συνεργασία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με τρέχοντα έργα, (EU wide cooperation with ongoing projects)», Ε.Ε.4 που τιτλοφορείται ως «Πλατφόρμα Πληροφοριών σε επίπεδο πόλης», (City Information Platform)» και της Ε.Ε.8 που τιτλοφορείται ως «Αναπαραγωγή λύσεων από τις πόλεις Φάρους και αυτές που ακολουθούν, ανάληψη της Ευρωπαϊκής αγοράς (Replication by Lighthouse regions, Follower cities, European market uptake)» και συγκεκριμένα των Παραδοτέων:
Π2.1 - «Γνωσιακή επιμόρφωση αποκτηθείσα μέσω της συνεργασίας/συνέργειας με εφάμιλλα προγράμματα Έξυπνων Πόλεων που εκπονούνται σε Ευρωπαϊκό επίπεδο (Lessons learnt through cooperation with other Lighthouse projects)»
Π4.5 - «Ανάπτυξη και εφαρμογή κυρίων επιμέρους στοιχείων της Πλατφόρμα Πληροφοριών σε επίπεδο πόλης (Implementation and integration of core CIP components)»
Π.5.3 - «Έναρξη δραστηριοτήτων Άξονα Μετάβασης (Α.Μ.)# 1 σχετικά με τις τεχνολογίες έξυπνης ανανεώσιμης ενέργειας και εφαρμογής λύσεων για σχεδιασμό περιοχών σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Ουτρέχτη), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Utrecht))»
Π.5.4 - «Έναρξη δραστηριοτήτων Α.Μ # 2 σχετικά με τη διαχείριση και αποθήκευση έξυπνης ενέργειας με σκοπό την ευέλικτη λειτουργία δικτύων (Ουτρέχτη), (Launch of T.T. #1 activities on Smart energy management and storage flexibility (Utrecht))»

Π.6.3 - «Έναρξη δραστηριοτήτων Άξονα Μετάβασης (Α.Μ.)# 1 σχετικά με τις τεχνολογίες έξυπνης ανανεώσιμης ενέργειας και εφαρμογής λύσεων για σχεδιασμό περιοχών σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Νίκαια), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Nice))»
Π.6.4 - «Έναρξη δραστηριοτήτων Α.Μ # 2 σχετικά με τη διαχείριση και αποθήκευση έξυπνης ενέργειας με σκοπό την ευέλικτη λειτουργία δικτύων (Νίκαια), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Nice)»
Π.7.3 - «Έναρξη δραστηριοτήτων Άξονα Μετάβασης (Α.Μ.)# 1 σχετικά με τις τεχνολογίες έξυπνης ανανεώσιμης ενέργειας και εφαρμογής λύσεων για σχεδιασμό περιοχών σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας (Γκέτεμποργκ), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Gothenburg))»
Π.7.4 - «Έναρξη δραστηριοτήτων Α.Μ # 2 σχετικά με τη διαχείριση και αποθήκευση έξυπνης ενέργειας με σκοπό την ευέλικτη λειτουργία δικτύων (Γκέτεμποργκ), (Launch of T.T. #1 activities on Smart renewables and near zero energy district (Gothenburg))»
Π8.6 - «Οδηγός εφαρμογής αναπαραγωγής λύσεων για την πόλη της Αλεξανδρούπολης (Alexandroupolis replication plan)»
Π.8.7 - «Οδηγός Εφαρμογής προτεινόμενων λύσεων για την Αλεξανδρούπολη και τη Νοτιο-Ανατολική Ευρώπη, (Alexandroupolis Southeastern Europe implementation guideline)»

Διάρκεια:

12 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ, 4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσακείου Νοσοκομείου, Πτολεμαΐδα Κοζάνης, 50200.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-11-2019 και ώρα 12:00
  

 
Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
4ο χλμ. Πτολεμαΐδας-Μποδοσάκειου Νοσοκομείου
502 00 Πτολεμαΐδα Κοζάνης

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 24630 55300 ή στο email: koutsianou@lignite.gr (κα. Σοφία Κούτσιανου).