Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Management Of Networked IoT Wearables Very Large Scale Demonstration of Cultural Societal Applications»- «MONICA»
[ΙΠΤΗΛ-20286] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
07 Ιουν 2019


Θέρμη, Ιούνιος 07, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20286

Αρ. πρωτ. 20286/ 07-06-2019
 ΑΔΑ:  7Ν6Λ469ΗΡ8-0ΥΚ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών (τομέας Ηλεκτρονι-κής και Υπολογιστών) ή Πληροφορική ή Μαθηματικός

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών για παρακολούθηση πλήθους σε εκδηλώσεις ανοιχτών χώρων με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:
- WP1 Project Management
- WP5 Security Closed Loop System
- WP6 Situational Awareness & Decision Support
- WP7 Components & Cloud Integration
- WP8 Pilot Preparation, Deployment and Execution
- WP12 Impact Creation, Exploitation & Dissemination
και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
- D1.3 Final Report
- D1.5 Final Report on Innovations and Use and Dissemination of Knowledge
- D7.6 The MONICA Development Toolbox 2
- D8.3 Consolidated Demonstration Platform Pilot Progress Report 2
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 24-06-2019 και ώρα 13:00   
 
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής: 22-07-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2311 257703 ή στο email: daras@iti.gr (κ. Πέτρο Δάρα).