Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2013

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) Μεταπτυχιακή Υποτροφια σε Υποψήφιο Διδάκτορα, στα Πλαίσια του Ε Π «ΕΠΕΑ-Θ: Ευφυής Πόλος Εξειδίκευσης και Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Έρευνα, Καινοτομία, Στρατηγικές» [57/2013]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ
08 Νοε 2013


Βόλος, Νοέμβριος 08, 2013 - Το Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.), στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω Ε Π

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔ. Θέσης:

57/08-11-2013
ΑΔΑ:  ΒΛ17469ΗΡ8-ΛΨΨ
Θέση:

Μεταπτυχιακός Υπότροφος - Υποψήφιος Διδάκτορας ειδικότητας Μηχανολόγου
Μηχανικού, ή Πολιτικού Μηχανικού

Αντικείμενο: 

Χάλυβες TRIP: Αναλυτική και υπολογιστική μελέτη στο πλαίσιο της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων

Διάρκεια:

12 μήνες

Τόπος:

Εγκαταστάσεις ΙΕΤΕΘ στο Βόλο

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 26-11-2013


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Θεσσαλίας (Ι.Ε.ΤΕ.Θ.) 

Δημητριάδος 95 &Παύλου Μελά

3ος όροφος

Τ.Κ. 38333, Βόλος 


Πληροφορίες: 

κα.  Όλγα Χατζηδήμου

Τηλ.: 24210 96744
Fax: 24210 96750
e
-mail: ohadjidim@ireteth.certh.gr