Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Διάκριση του ΕΚΕΤΑ στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής
[24 Ιουνίου 2022]


 

Η ομάδα που βραβεύτηκε στις τεχνολογίες ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας: Δημήτριος Τσιπλακίδης,Στέλλα Μπαλωμένου, Καλλιόπη Μαρία Παπαζήση

 

Δύο διακρίσεις απέσπασε το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ στις τεχνολογίες ηλεκτροχημικής αποθήκευσης ενέργειας και επεξεργασίας αποβλήτων στο 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής.

Το Επιστημονικό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα 2-4 Ιουνίου, 2022, και συμμετείχαν 900 σύνεδροι ενώ παρουσιάστηκαν συνολικά 480 Εργασίες (200 Poster, 280 Προφορικές Παρουσιάσεις). 

Η εργασία με τίτλο «Ηλεκτρόλυση ατμού σε διατάξεις τύπου στερεού οξειδίου σε συνθήκες πίεσης» των: Μαρίας Ελευθερίας Φαρμάκη, Καλλιόπης Μαρίας Παπαζήση, Δημήτριου Τσιπλακίδη, Στέλλας Μπαλωμένου, βραβεύτηκε ως η καλύτερη αναρτημένη εργασία στην Θεματική Ενότητα Ηλεκτροχημικές/Ηλεκτροκαταλυτικές Διεργασίες.

Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στην ανάπτυξη καινοτόμων διατάξεων ηλεκτρόλυσης ατμού που μπορούν να λειτουργούν υπό πίεση έως 10 bar για διαστημικές εφαρμογές τόσο για την υποστήριξη ζωής (παραγωγή οξυγόνου) όσο και την παραγωγή καυσίμων (υδρογόνου).

Η έρευνα αυτή χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος στα πλαίσια του έργου «High Pressure Water Electrolyser development for exploration surface missions – HP-SOEC».

 

Η ομάδα που βραβεύτηκε στις τεχνολογίες επεξεργασίας αποβλήτων: Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Αλεξία Βουτετάκη, Κωνσταντίνος Πλάκας, Παναγιώτης Σεφερλής

 

H εργασία με τίτλο: «Συστηματική μελέτη της απομάκρυνσης ιόντων μολύβδου και θειικών από υδατικά διαλύματα με ηλεκτροδιαπίδυση» των: Αλεξίας Βουτετάκη, Αθανάσιου Παπαδόπουλου, Κωνσταντίνου Πλάκα, Δημήτριου Μπόλλα, Συμεών Παχαρίδη, Παναγιώτη Σεφερλή βραβεύτηκε ως η καλύτερη προφορική εργασία στην Θεματική Ενότητα «Επεξεργασία και Αξιοποίηση Αποβλήτων».

«Η συγκεκριμένη εργασία αφορά στην εφαρμογή της ηλεκτροδιαπίδυσης, ως μιας εναλλακτικής τεχνολογίας ηλεκτροχημικού διαχωρισμού με βάση μεμβράνες ιοντοεναλλαγής, για την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων της βιομηχανίας μπαταριών μολύβδου-οξέος».

Η εργασία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΕLECTRACCUM: Ανάπτυξη και Πειραματική Αξιολόγηση Μονάδας Ηλεκτροχημικού Καθαρισμού Υγρών Αποβλήτων Βιομηχανίας Χημικών Συσσωρευτών για Ανάκτηση Πολύτιμων Ιόντων προς Επαναχρησιμοποίηση στην Παραγωγή και Διάθεση του Νερού για Γεωργική Χρήση» που συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ 2014-2020), Δράση ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ, στο οποίο συμμετέχουν το ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και η εταιρεία Sunlight Group Energy Storage Systems.