Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «enabling new Demand REsponse Advanced, Market oriented and secure technologies, solutions and business models» - «eDREAM»
[ΙΠΤΗΛ-20088] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
23 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 23, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20088

Αρ. πρωτ. 20088/ 23-05-2019
 ΑΔΑ:  Ω2ΚΔ469ΗΡ8-Ι4Α
Ειδικότητα: Πληροφορική ΤΕ ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών με αντικείμενο την ανάλυση δεδομένων μέσω θεωριών γράφων για βελτιστοποίηση και με εφαρμογή σε έξυπνα ηλεκτρικά δίκτυα και προγράμματα προσφοράς-ζήτησης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την υλοποίηση ενός προηγμένου συστήματος ανάλυσης δεδομένων με θεωρίες γράφων (συσχέτιση παραγόντων, βελτιστοποίηση κλπ.) σε περιβάλλον web.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 10-06-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Δημοσθένη Ιωαννίδη).