Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2023]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών

2014


<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Υποτροφίας Επιμόρφωσης Εξειδίκευσης, στα πλαίσια του Ε Π “ENTRANET”  </b> [174Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">04 Δεκ 2014</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος προγράμματος, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 05-01-2015
EKETA / ΙΔΕΠ
<font color="#AB1014">ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ </FONT><br><strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας (υποψηφίου διδάκτορα) στα Πλαίσια του Ε Ε «CLL IBRU» </strong> [ΙΝΕΒ-14-15]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 04 Δεκ 2014</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 22-12-2014 και ώρα 10:00 π.μ.
EKETA / ΙΝΕΒ
<strong> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας (υποψηφίου διδάκτορα) στα Πλαίσια του Ε Ε «CLL IBRU» </strong> [ΙΝΕΒ-14-15]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<BR><span style="COLOR: #0767B3"> 04 Δεκ 2014</span>
Το ΙΝΕΒ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Ε, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 22-12-2014 και ώρα 10:00 π.μ.
EKETA / ΙΝΕΒ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) υποψήφιους διδάκτορες για τη χορήγηση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Π «PhoxTrot» </B> [ΙΠΤΗΛ-337] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">20 Νοε 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 08-12-2014
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, στα πλαίσια του Ε E «CPERI-INTERCAT» </b> [156Ε ]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3">04 Νοε 2014</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε E, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμίας υποβολής: 20-11-2014
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Π «T-CELL: Innovative SOFC Architecture Based on Triode Operation» </b> [146Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 27 Οκτ 2014</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 12-11-2014
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Υποτροφίας Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στα Πλαίσια του Ε Π «BASF COLLABORATION AGREEMENT» </b> [137Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 07 Οκτ 2014</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 23-10-2014
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση μεταπτυχιακού υποτρόφου στα Πλαίσια του Ε Π «PhoxTrot» </B> [ΙΠΤΗΛ-318] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">24 Σεπ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 10-10-2014
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (2) θέσεις μεταδιδακτορικών υποτρόφων ερευνητών, στα Πλαίσια του Ε Π «Schedulability analysis techniques and tools for cached and multicore processors» </B> [ΙΠΤΗΛ-317] <BR>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <BR><span style="COLOR: #0767B3">18 Σεπ 2014</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 06-10-2014
EKETA / ΙΠΤΗΛ
<U>ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ</U> <BR><B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Μεταπτυχιακής Υποτροφίας στα Πλαίσια του Ε Π «Advanced multifunctional Reactors for green MObility and Solar fuels (ARMOS)» </b> [116Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 23 Ιουν 2014</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 09-07-2014
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση Υποτροφίας Επιμόρφωσης και Εξειδίκευσης στα Πλαίσια του Ε Π «Advanced multifunctional Reactors for green MObility and Solar fuels (ARMOS)» </b> [116Ε]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 19 Ιουν 2014</span>
Το ΙΔΕΠ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος Ε Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-07-2014
EKETA / ΙΔΕΠ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση μεταπτυχιακής υποτροφίας (υποψηφίου διδάκτορα) στα Πλαίσια του ESO 072005 «Έρευνα Μυοσκελετικού»</b> [92/14]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙΕΤΕΘ <BR><span style="COLOR: #0767B3">[14 Απρ 2014]</span>
Το ΙΕΤΕΘ / EKETA στα πλαίσια του παρόντος E Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 30-04-2014 και ώρα 11:00 π.μ.
EKETA / ΙΕΤΕΘ
<B> Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση μεταπτυχιακής υποτροφίας (υποψηφίου διδάκτορα) στα Πλαίσια του E Π «ΕΡΓΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ_PR-ΒΤ 3 »</b> [ΙΝΕΒ-14-4]<br> @ ΕΚΕΤΑ / ΙNEB <BR><span style="COLOR: #0767B3">[18 Φεβ 2014]</span>
Το ΙNEB / EKETA στα πλαίσια του παρόντος E Π, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση.
Προθεσμία υποβολής: 07-03-2014
EKETA / ΙNEB