Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα συγκομιδής και εντός αγρού χειρισμού - τυποποίησης βάμβακος στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ» με ακρωνύμιο «INTEREST» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00032 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[005215]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
11 Σεπ 2023


Θεσσαλονίκη, Σεπ 11 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 22-09-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: 6ΓΠ2469ΗΡ8-Σ2Κ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/