Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

AQUACYCLE: Αντιμετωπίζοντας τις αυξημένες ανάγκες για νερό στην περιοχή της Μεσογείου
[Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2023]


Υγρότοπος στο Campotéjar της Ισπανίας

 

Με βασική του φιλοδοξία να αλλάξει τον τρόπο διαχείρισης των αστικών λυμάτων, καθιστώντας τα μία πολύτιμη, μη συμβατική πηγή νερού, που θα είναι πάντα διαθέσιμη για να αξιοποιηθεί σε πολλαπλές χρήσεις, το έργο AQUACYCLE με τίτλο, “Towards Sustainable Treatment and Reuse of Wastewater in the Mediterranean Region, με συντονιστή το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης,  βρίσκεται στα τελικά στάδια υλοποίησής του. 

Για την επίτευξη του  σκοπού αυτού, το έργο  προωθεί την πρακτική της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων στις άνυδρες χώρες της Μεσογείου μέσω μιας νέας, καινοτόμου, «πράσινης» τεχνολογικής προσέγγισης. Η προσέγγιση αυτή χρησιμοποιεί φυσικά συστήματα και ανανεώσιμη ηλιακή ενέργεια με σημαντικά οφέλη έναντι εκείνων που επιτυγχάνονται με τα συμβατικά συστήματα επεξεργασίας, όπως η παραγωγή νερού υψηλής ποιότητας για επαναχρησιμοποίηση, καθώς επίσης βιοαέριο και λίπασμα, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Σήμερα, τα οφέλη και τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα της οικο-καινοτόμου τεχνολογίας με το ακρωνύμιο APOC, προβάλλονται με την επίδειξη λειτουργίας πιλοτικών συστημάτων δυναμικότητας 5-25 m3/d, σε τρεις χώρες της Μεσογείου (Ισπανία, Λίβανος και Τυνησία).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή εκτέλεση του έργου αποτέλεσε η ενεργός συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και των ενδιαφερόμενων παραγόντων σε όλη τη διάρκειά του Η συνεργασία αυτή υλοποιήθηκε με την εφαρμογή νέων τεχνικών συμμετοχής του κοινού (public participatory GIS, PPGIS) και τη διοργάνωση θεματικών εργαστηρίων (Stakeholder Workshops), με τη βοήθεια των οποίων περισσότεροι από 300 εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων μερών, ενθαρρύνθηκαν να συμβάλλουν στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την επαναχρησιμοποίηση αστικών λυμάτων στις περιοχές τους.

Οι επιτυχημένες προσπάθειές των εταίρων του έργου έχουν τεκμηριωθεί σε μία Χάρτα (MedAPOC Charter), που στόχος της είναι να επωφεληθούν  οι αγρότες και οι τοπικές κοινότητες από τις πιλοτικές τοποθεσίες επίδειξης του έργου στον Λίβανο, στην Ισπανία και στην Τυνησία.

Το τελικό συνέδριο του AQUACYCLE πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη του Λιβάνου από τις 23 έως τις 24 Ιουνίου 2023 και σε αυτό  έλαβαν μέρος περισσότεροι από 200 συμμετέχοντες. Το κεντρικό μήνυμα του συνεδρίου ήταν «Transforming the Mediterranean through eco-innovative water recycling and reuse» και μεταξύ άλλων αποσκοπούσε στην παρουσίαση στο κοινό της Μεσογειακής Συμμαχίας Επαναχρησιμοποίησης Λυμάτων που συστάθηκε από τους εταίρους και συνεργάτες εταίρους του έργου.

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου βραβεύτηκε ο Δρ. Κωνσταντίνος Πλάκας, Ερευνητής Γ’ του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) και Project Manager του έργου AQUACYCLE για την υποστήριξη και τη συμβολή του στην επίτευξη των στόχων του έργου.

Βραβεύσεις κατά τη διάρκεια του τελικού συνεδρίου του έργου AQUACYCLE (από αριστερά προς τα δεξιά: Prof. Mohamad Khalil, Doctoral School of Science and Technology, Lebanese University, Prof. Moubayed, Dean of the Doctoral School of Science and Technology, Lebanese University, Mr. Ihab Matar, MP Tripoli, Lebanon, Dr. Konstantonos Plakas, CERTH, Mr. Khaled Obeid, Director General of the North Lebanon Water Establishment, Lebanon, Prof. Bassam Badran, President of the Lebanese University, Mr. Tawfik Dabboussi, Chamber of Commerce, Industry, Agriculture of Tripoli and North, Dr.Nasser Yassine, Minsiter of Environment, Lebanon,  Mr. Taha Naji, MP Tripoli, Prof. Fawaz Al-Omar, Doctoral School of Science and Technology, Lebanese University, Prof. Ahmad ElMoll, Doctoral School of Science and Technology, Lebanese University, Mr. Amer Zein, MP Tripoli).


Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Προγράμματος «ENI CBC Mediterranean Sea Basin Programme 2014-2020» και συμμετέχουν 7 εταίροι από Ελλάδα, Μάλτα, Ισπανία, Λίβανο και Τυνησία, καθώς και 4 συνεργαζόμενοι εταίροι από Γαλλία, Ελλάδα, Αλγερία και Μαρόκο. Συντονιστής του έργου είναι ο καθ. Αναστάσιος Καράμπελας, Διευθυντής του Εργαστηρίου Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) του ΕΚΕΤΑ|ΙΔΕΠ.

Στη Συμμαχία προσκαλούνται να συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύτερο κοινό, μέσα από την υπογραφή της Χάρτας, το περιεχόμενο της οποίας μπορεί να μεταφορτωθεί στα ΑγγλικάΓαλλικά  και Αραβικά, ενώ η φόρμα εγγραφής είναι προσβάσιμη μέσω του συνδέσμου link.

Συντονιστής του έργου AQUACYCLE ήταν το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης και  πιο συγκεκριμένα το Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), με τη συμμετοχή επίσης της Ομάδας Εργασίας Υπηρεσιών Παρατήρησης Γης του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ).