Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 25
για την Ανάθεση του Έργου «Φιλοξενία Συνεδρίου σε χώρους κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
18 Δεκ 2014


Μαρούσι, Δεκέμβριος 18, 2014 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο:

«Φιλοξενία Συνεδρίου σε χώρους κεντρικού ξενοδοχείου της Αθήνας»

 

 >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 24 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ.


Πληροφορίες

κα Μαρία Καρέλλα

τηλ: 2111059500
fax: 2111059501
e-mail: karella@certh.gr