Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Ερευνητών


<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / IBO <br><span style="COLOR: #0767B3"19 Ιουλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργική Μηχανική».
Προθεσμία υποβολής 22-08-2022
EKETA /IBO
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / IBO <br><span style="COLOR: #0767B3"19 Ιουλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Γεωργία Ακριβείας».
Προθεσμία υποβολής 22-08-2022
EKETA /IBO
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / IMET <br><span style="COLOR: #0767B3"01 Ιουλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση κινδύνων και ανθεκτικότητας στις μεταφορές».
Προθεσμία υποβολής 12-08-2022
EKETA /IMET
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3"20 Απριλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Εξόρυξη Δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό».
Προθεσμία υποβολής 27-05-2022
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3"20 Απριλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Τετραδιάστατη Οπτική Υπολογιστική».
Προθεσμία υποβολής 27-05-2022
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"20 Απριλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Συστημική Βιολογία στη ζωική παραγωγή με έμφαση στη γονιδιωματική».
Προθεσμία υποβολής 24-05-2022
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"20 Απριλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Ψυχολογία Υγείας με έμφαση στην εμπειρία της νόσου και στην ποιότητα ζωής των ασθενών».
Προθεσμία υποβολής 24-05-2022
EKETA /ΙΝΕΒ
<strong>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή A΄ Βαθμίδας </strong> <br />@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ<br><span style="COLOR: #0767B3"06 Απριλίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Eμβιομηχανική με έμφαση στην Επιβάρυνση του Μυοσκελετικού Συστήματος».
Προθεσμία υποβολής 09-05-2022
EKETA /ΙΒΟ
<strong style="color:#9d0f13;">Ορθή επανάληψη Προκήρυξης: </strong><b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"17 Φεβρουαρίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοπληροφορική με έμφαση στην ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας».
Προθεσμία υποβολής 24-03-2022
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"17 Φεβρουαρίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοπληροφορική με έμφαση στην ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας».
Προθεσμία υποβολής Δείτε ορθή επανάληψη
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή A’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"17 Φεβρουαρίου 2022</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή Ανοσοβιολογία και Γενετική του Ανθρώπου με έμφαση στη μελέτη του καρκίνου».
Προθεσμία υποβολής 17-03-2022
EKETA /ΙΝΕΒ
<strong>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ Βαθμίδας </strong> <br />@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ<br><span style="COLOR: #0767B3"06 Δεκεμβρίου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Θερμική Παραγωγή Ενέργειας από Ορυκτά και Ανανεώσιμα Καύσιμα και βέλτιστη ενεργειακή διαχείριση».
Προθεσμία υποβολής 03-01-2022
EKETA /ΙΔΕΠ
<strong>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ ή Γ΄ Βαθμίδας </strong> <br />@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ<br><span style="COLOR: #0767B3"10 Νοεμβρίου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Διάδραση ανθρώπου-μηχανής στην αγρο-τεχνολογία».
Προθεσμία υποβολής 13-12-2021
EKETA /ΙΒΟ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"23 Ιουνίου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Συστημική Βιολογία στη ζωική παραγωγή με έμφαση στη γονιδιωματική».
Προθεσμία υποβολής 26-07-2021
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"23 Ιουνίου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Μοριακή νευροβιολογία με έμφαση στην ανάπτυξη κυτταρικών μοντέλων νευροεκφυλιστικών νόσων».
Προθεσμία υποβολής 26-07-2021
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης ΕΛΕ Γ’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"23 Ιουνίου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Συστήματα συλλογής, διαχείρισης και στρατηγικές ανάλυσης δεδομένων από την καθημερινή κλινική πρακτική».
Προθεσμία υποβολής 26-07-2021
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ<br><span style="COLOR: #0767B3"22 Μαΐου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Βιοϊατρική Πληροφορική με έμφαση στα Συστήματα Ασφάλειας φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων».
Προθεσμία υποβολής 22-06-2021
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ <br><span style="COLOR: #0767B3">10 Φεβρουαρίου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: Υπολογιστική Εμβιομηχανική Μαλακών Ιστών."
Προθεσμία υποβολής 11-03-2021
EKETA /ΙΒΟ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ <br><span style="COLOR: #0767B3">10 Φεβρουαρίου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: Εφαρμογές Μηχανικής στη Βιο-Οικονομία."
Προθεσμία υποβολής 11-03-2021
EKETA /ΙΒΟ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β’ Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ<br><span style="COLOR: #0767B3"22 Μαΐου 2021</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση και υλοποίηση πιλοτικών δράσεων και έργων με έμφαση στην μοντελοποίηση μεταφορικών συστημάτων και την ανάλυση δεδομένων των μεταφορών».
Προθεσμία υποβολής 01/07/2021.
EKETA /ΙΜΕΤ