Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Ερευνητών


<B><font color="#AB1014">ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ </FONT></></B> <br> <b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">24 Δεκεμβρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Τηλεπισκόπηση".
Προθεσμία υποβολής 24-01-2020
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">12 Δεκεμβρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνητή Νοημοσύνη για Δίκτυα και Επικοινωνίες".
Προθεσμία υποβολής 13-01-2020
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">12 Δεκεμβρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Ανάλυση και πολυτροπική αναζήτηση πολυμεσικών δεδομένων".
Προθεσμία υποβολής 13-01-2020
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">12 Δεκεμβρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Προσθετική Κατασκευή, Μετρολογία και Ποιοτικός Έλεγχος Παραγωγής»".
Προθεσμία υποβολής 13-01-2020
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">12 Δεκεμβρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Ευφυή συστήματα Διαδικτύου των Ανθρώπων και των Πραγμάτων".
Προθεσμία υποβολής 13-01-2020
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">12 Δεκεμβρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Έξυπνα & Ασφαλή Συστήματα Οπτικής Αναλυτικής".
Προθεσμία υποβολής 13-01-2020
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">14 Νοεμβρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Τεχνολογία λογισμικού ευφυών αλγορίθμων και συστημάτων".
Προθεσμία υποβολής 16-12-2019
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br><span style="COLOR: #0767B3">21 Μαΐου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Προσομοίωση και αξιολόγηση τηλεματικών συστημάτων για υποστήριξη οδηγών όλων των κατηγοριών (περιλαμβανομένων ευπαθών ομάδων)".
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής 22-07-2019
EKETA /ΙΜΕΤ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br><span style="COLOR: #0767B3">21 Μαΐου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Οικονομική των Μεταφορών: Βελτιστοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων".
ΝΕΑ Προθεσμία υποβολής 22-07-2019
EKETA /ΙΜΕΤ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">28 Φεβ 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Μοντελοποίηση και Ανάλυση Χρηστών και Συστημάτων για Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής".
Προθεσμία υποβολής 01-04-2019
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <br><span style="COLOR: #0767B3">06 Φεβρουαρίου 2019</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Βιοϊατρική Πληροφορική με έμφαση στα Συστήματα Ασφάλειας φαρμακευτικών ουσιών και σκευασμάτων".
Προθεσμία υποβολής 07-03-2019
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' ή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωργική Μηχανική".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΒΟ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Βιοπληροφορική με έμφαση στην ανάλυση βιοδεδομένων μεγάλης κλίμακας".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' ή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Γεωργία Ακριβείας".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΒΟ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' ή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Αντίληψη και διαχείριση κινδύνων και επιπτώσεων ανθρωπίνων παραγόντων στις μεταφορές".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΜΕΤ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Εξόρυξη Δεδομένων από Κοινωνικά Δίκτυα και τον Παγκόσμιο Ιστό".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' ή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Βελτιστοποίηση στις Θαλάσσιες Μεταφορές".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΜΕΤ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΝΕΒ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Μεταβολομική και Βιοχημεία συστημάτων".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΝΕΒ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Β' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Τεχνολογίες, Διεργασίες και Υλικά".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Περιβαλλοντικές και Ενεργειακές Τεχνολογίες, Διεργασίες και Υλικά".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΔΕΠ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Τετραδιάστατη Οπτική Υπολογιστική".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΠΤΗΛ
<b>Προκήρυξη μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ' Βαθμίδας </b> <br>@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ <br><span style="COLOR: #0767B3">19 Οκτωβρίου 2018</span>
Με γνωστικό αντικείμενο: "Υπολογιστική Επιστήμη & Μηχανική – Προσομοίωση Διεργασιών (Φυσικών/ Χημικών/Βιοχημικών/Βιολογικών)".
Προθεσμία υποβολής 19-11-2018
EKETA /ΙΔΕΠ