Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 22
για την Ανάθεση του Έργου «Αντικατάσταση τμήματος κεντρικών παροχών του δικτύου Θέρμανσης-Ψύξης στο κτίριο Θερμοκοιτίδας του ΕΚΕΤΑ» @ ΕΚΕΤΑ
17 Δεκ 2014


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 17, 2014 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης (6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης),  προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση του έργου:

 

«Αντικατάσταση τμήματος κεντρικών παροχών του δικτύου Θέρμανσης-Ψύξης στο κτίριο Θερμοκοιτίδας του ΕΚΕΤΑ»

 

 >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00 μ.μ.


Πληροφορίες

κ.Ζήσης Αθανάσιος
e-mail: zissis@certh.gr