Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «eξυπνη ΧωροχροΝικΗ οΛοκλήρωση περιβΑλλοντικών πολιΤιστικών και τουριστικών διαδρομών περιήγΗΣης» - «e-ΧΝΗΛΑΤΗΣ» και κωδικό 5032785/Τ1ΕΔΚ-00410
[19235] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
12 Φεβ 2019


Θέρμη, Φεβρουάριος 12, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19235

Αρ. Πρωτ.: 19235 / 12-02-2019
ΑΔΑ: ΨΛΓΠ469ΗΡ8-ΒΘΡ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο  Θέσης:

Ανάπτυξη τεχνολογιών αναζήτησης και εξόρυξης γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και το διαδίκτυο και δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής διαδρομής.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη τεχνικών για την αυτόματη εξόρυξη γνώσης από τα κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό, καθώς και με το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση του συστήματος, των εφαρμογών ξενάγησης και των προτάσεων διαδρομών για κινητά και έξυπνες συσκευές.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:
EE1: Καθορισμός απαιτήσεων χρηστών και προδιαγραφών ανοικτής αρχιτεκτονικής
EE2: Ανάπτυξη τεχνολογιών χωρο-χρονικής διασύνδεσης πολλαπλών χώρων και γεγονότων περιβαλλοντικού, πολιτιστικού και τουριστικού ενδιαφέροντος
ΕΕ3: Δημιουργία συστήματος ολοκληρωμένης τουριστικής διαδρομής
ΕΕ4: Δημιουργία μεθοδολογίας δοκιμών και αξιολόγηση συστήματος
Ο υποψήφιος αναμένεται να έχει συμμετοχή στα παρακάτω παραδοτέα:
Π1.3 Προδιαγραφές και αρχιτεκτονική του συστήματος
Π2.1 Τεχνικές αυτόματης αναζήτησης και εξόρυξης γνώσης από κοινωνικά δίκτυα και τον ιστό
Π2.5 Σύστημα ημιαυτόματης συλλογής δεδομένων από αισθητήρες
Π2.7 Δημοσιεύσεις
Π3.2 Διαδικτυακή πλατφόρμα ενοποίησης με σύστημα ανάδρασης χρήστη και εφαρμογές για κινητά

Διάρκεια:

6 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-02-2019 και ώρα 11:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στον Ιωάννη Κομπατσιάρη, τηλ.  2311 257774 ή στο email: ikom@iti.gr