Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

2006


Διακήρυξη <b>07/2006</b> του EKETA
του έργου «Αναβάθμιση του εξοπλισμού των εργαστηρίων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) – Λοιπός Εξοπλισμός»
Διακήρυξη <b>06/2006</b> του EKETA / INA
του έργου «Αυτόματο σύστημα απομόνωσης νουκλεϊκών οξέων του συνολικού γονιδιώματος για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας»
Διακήρυξη <b>05/2006</b> του EKETA / INA
του έργου «Προμήθεια Αυτόματου Συστήματος Κατανομής Υγρών Διαλυμάτων και Υλοποίησης Πολλαπλασιασμού PCR για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας»
Διακήρυξη <b>04/2006</b> του EKETA / INA
του έργου «Προμήθεια Αυτόματου Συστήματος Απομόνωσης Διαχωρισμού Βακτηριακών Αποικιών από τις Γενετικές Βιβλιοθήκες για τις ανάγκες του Ινστιτούτου Αγροβιοτεχνολογίας»
02/10/2006 - Πρόσκληση Συμμετοχής σε Πρόχειρο Διαγωνισμό του ΕΚΕΤΑ / ΙΤΧΗΔ
Έργο:"Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και κατάρτιση προτάσεων στην διασυνοριακή περιοχή στον τομέα του περιβάλλοντος"
Πρόχειρος διαγωνισμός του EKETA / INA
του έργου «Καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης στον τομέα του ελέγχου και τυποποίησης τροφίμων- Προτάσεις/ Παρεμβάσεις και Αποτύπωση των διαδικασιών που εφαρμόζονται στον πρωτογενή τομέα – Προτάσεις/ Παρεμβάσεις».
Διακήρυξη <b>02 / 2006</b> του ΕΚΕΤΑ
Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων και Έξοδα Αναδιοργάνωσης
Διακήρυξη <b>10/2006</b> του EKETA / IΜΕΤ
ΚΟΜΒΟΣ Ι.ΜΕΤ.
Υποδομές Υποστήριξης της Έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.
Τεύχος Διαγωνισμού για Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού
Διακήρυξη 10/2006 του EKETA / IΜΕΤ & Διευκρινίσεις
ΚΟΜΒΟΣ Ι.ΜΕΤ.
Υποδομές Υποστήριξης της Έρευνας στις Μεταφορές: Κόμβος Διαχείρισης και Επεξεργασίας Δεδομένων του Ε.Κ.Ε.Τ.Α./Ι.ΜΕΤ.
Τεύχος Διαγωνισμού για Προμήθεια Τεχνικού Εξοπλισμού
04/08/2006 - Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος
Παροχή υπηρεσιών για την ανάπτυξη του πυρήνα και των σχετικών εφαρμογών διαχείρισης και επεξεργασίας δεδομένων του ΕΚΕΤΑ/ΙΜΕΤ.
17/5/2006 - Προμήθεια υπηρεσιών ασφάλισης
Από εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την προκήρυξη και όλες τις σχετικές συμπληρωματικές οδηγίες.