Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού με σύμβαση ανάθεσης έργου στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Παρακολούθησης Εξοπλισμού Χρήσης Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων», με ακρωνύμιο «EcoPPPs» και κωδικό MIS 5136561/ΚΜΡ6-0287186 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[4872]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
10 Ιαν 2022


Θεσσαλονίκη, Ιαν 10 2022 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-01-2022 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΨΜΧΤ469ΗΡ8-ΦΧΣ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/