Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 002228
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου AQUASOLE» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
20 Σεπτεμβρίου 2023Θεσσαλονίκη, 20 Σεπτεμβρίου 2023


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια εργαστηριακών αναλωσίμων στο πλαίσιο του έργου AQUASOLE» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 26 Σεπτεμβρίου 2023 και ώρα 10:00


Πληροφορίες

κ. Πλάκας Κωνσταντίνος
τηλ: +30 2310498476
fax: +302310498189
e-mail: cperi@certh.gr