Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο σύστημα συγκομιδής και εντός αγρού χειρισμού - τυποποίησης βάμβακος στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ» με ακρωνύμιο «INTEREST» και κωδικό Μ16ΣΥΝ2-00032
[005271]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
01 Δεκ 2023


Θεσσαλονίκη, Δεκ 01 2023 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 12-12-2023 και ώρα 10:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: Ρ2ΙΔ469ΗΡ8-00Ε

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/