Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηPress CornerΔελτία Τύπου @ ΕΚΕΤΑ

Δελτίο τύπου Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του ΕΚΕΤΑ και του Μητροπολιτικού Κολλεγίου
[29 Ιουνίου 2023]Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης, ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας και ο Vice Principal Research and Innovation και Dean of Graduate School, του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Ευάγγελος Κονταξάκης, κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας στις κεντρικές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ στη Θεσσαλονίκη

 

To Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (EKETA) και το Μητροπολιτικό Κολλέγιο προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ενίσχυση των δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας και την ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών.

Το πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων περιλαμβάνει τη διοργάνωση επιστημονικών, κοινωνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, την πρακτική άσκηση φοιτητών του Κολλεγίου στο ΕΚΕΤΑ, την πραγματοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων των φοιτητών στο Ερευνητικό Κέντρο και την υλοποίηση κοινών προγραμμάτων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης βασισμένων στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης. Επιπλέον, οι δύο φορείς θα συνεργαστούν στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων καθώς και στην από κοινού ανάπτυξη ερευνητικών συνεργασιών.

Κατά την τελετή υπογραφής ο Πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας δήλωσε σχετικά: «Είναι ιδιαίτερη χαρά για εμάς η εκκίνηση αυτής της πρωτοβουλίας, καθώς θα αξιοποιήσει τη δυναμική των δύο φορέων σε τομείς που ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς και του σύγχρονου τρόπου ζωής και θα ενισχύσει την έρευνα και την καινοτομία. Η δημιουργία αυτής της συνεργασίας έχει αυξημένη σημασία για το ΕΚΕΤΑ, καθώς θα εμβαθύνει τη σχέση μεταξύ των δύο πλευρών και αναμένεται να  εμπλουτίσει τις δεξιότητες  των νέων επιστημόνων, που αποτελούν  το μέλλον του παραγωγικού ιστού της χώρας».

 Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης ανέφερε: «To Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι ιδιαίτερα θετικό σε συνεργασίες με φορείς της πόλης και ιδιαίτερα με εκπαιδευτικά ιδρύματα. Θα δώσει τη δυνατότητα σε φοιτητές να αποκτήσουν πρόσβαση σε σύγχρονα και καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα μέσω πρακτικών ασκήσεων, αλλά και την προοπτική να συνεχίσουν τη συνεργασία τους με το ΙΠΤΗΛ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συνεργασία ερευνητικού και ακαδημαϊκού προσωπικού με στόχο την ενίσχυση της ακαδημαϊκής έρευνας και τη διεξαγωγή κοινών έργων και δράσεων. Η σύναψη του μνημονίου συνεργασίας διευρύνει τις δυνατότητες έρευνας και διδασκαλίας και συμβάλλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας σε αμφότερους τους φορείς, ιδιαίτερα στον συνεχώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής».

Ο Vice Principal Research and Innovation και Dean of Graduate School, του Μητροπολιτικού Κολλεγίου, Δρ. Ευάγγελος Κονταξάκης ανέφερε: «Το Μητροπολιτικό Κολλέγιο, ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που προσφέρει 70 και πλέον προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σε συνεργασία με 7 διακεκριμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού, σε 8 Campuses ανά την Ελλάδα και 12 ακαδημαϊκές σχολές, έχει ως στρατηγική επιλογή του την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας. Η συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) προσβλέπουμε ότι θα συμβάλει στην  περαιτέρω ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας μέσα από δράσεις, όπως την κοινή υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και ερευνητικών συνεργασιών, τη δυνατότητα πρακτικής άσκηση των φοιτητών και φοιτητριών μας ενδυναμώνοντάς τις δεξιότητές τους και τις προοπτικές απασχόλησης. Παράλληλα, θέτουμε ως στόχο την οργάνωση ενεργειών εξωστρέφειας στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται οι δύο Οργανισμοί. Μια σημαντική συμπληρωματική παράμετρο αποτελεί και η ενίσχυση της παραγόμενης έρευνας από τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Μητροπολιτικού Κολλεγίου».