Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Ανάληψη καθηκόντων Διευθυντή στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών του ΕΚΕΤΑ από τον Δρ. Γιάννη Κομπατσιάρη
[Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2021]Ο Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης, Ερευνητής Α΄ στο Ινστιτούτο Τεχνολογιών, Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ),  ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου 2021 επίσημα τη θητεία του, αναλαμβάνοντας τα νέα του καθήκοντα ως Διευθυντής του Ινστιτούτου. Η εκλογή του κου Κομπατσιάρη στη θέση αυτή πραγματοποιήθηκε στις 16.7.2021 από επταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης, που ορίσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

O Δρ. Ιωάννης Κομπατσιάρης εκλέχτηκε Ερευνητής Βαθμίδας Δ’ στο ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ, στη συνέχεια διετέλεσε Ερευνητής όλων των βαθμίδων και είναι Ερευνητής Α’ από το 2013. Υπήρξε Αναπληρωτής Διευθυντής του ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ από τον Ιανουάριο 2014, και Διευθυντής του Εργαστηρίου Γνώσης, Πολυμέσων και Ανάλυσης Κοινωνικών Δικτύων, το οποίο ίδρυσε το 2007. Έλαβε το Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1996 και το Διδακτορικό Δίπλωμα από το ίδιο ίδρυμα 2001.

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τεχνητή νοημοσύνη/μηχανική μάθηση για ανάλυση πολυμέσων, πολυμεσικές οντολογίες και συλλογιστική, ανάλυση κοινωνικών δικτύων και δεδομένων μεγάλης κλίμακας, εφαρμογές για υγεία, πολιτισμό, μέσα επικοινωνίας/δημοσιογραφία, περιβάλλον και ασφάλεια. Η ενασχόλησή του σε αυτές τις ερευνητικές περιοχές, έχει οδηγήσει στην συμμετοχή του στη συγγραφή 178 εργασιών σε διεθνή περιοδικά, 560 σε συνέδρια, 59 κεφάλαια βιβλίων και 8 πατεντών, ενώ το GoogleScholar αναφέρει πάνω από 14000 αναφορές και h-index = 54.

Έχει συμμετάσχει ως επιστημονικά υπεύθυνος σε 103 ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα, σε 31 από αυτά ως συντονιστής της κοινοπραξίας. Είναι συντονιστής του Έργου AI4MEDIA: A European Excellence Centre for Media, Society and Democracy για την προώθηση της έρευνας, των τεχνολογιών και εφαρμογών Τεχνητής Νοημοσύνης. Είναι υπεύθυνος οργάνωσης συνεδρίων, ημερίδων και θερινών σχολείων με πιο πρόσφατα τη διοργάνωση των IEEE Image, Video, and Multidimensional Signal Processing Workshop (IVMSP 2018) και International Conference on MultiMedia Modeling (ΜΜΜ 2019), ενώ είναι Αssociate Εditor στο IEEE Transactions on Image Processing. Επίσης, είναι μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής και εκλεγμένο μέλος του IEEE Image, Video and Multidimensional Signal Processing - Technical Committee (IVMSP - TC). Είναι Senior Μember της IEEE και της ACM.