Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Agrologistics για την Ιχνηλάτηση και Υποστήριξη Διάθεσης Φρέσκων Φρούτων και Λαχανικών» με ακρωνύμιο «AgroTRACE», και κωδικό Τ1ΕΔΚ-05348
[435 - 4423] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
04 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 04, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

435


Αρ. Πρωτ.: 4423 / 04-11-2019
ΑΔΑ:  ΩΙΠ6469ΗΡ8-3ΞΩ
Ειδικότητα:

Μηχανικός Αυτοματισμού ΤΕ

Αντικείμενο  Θέσης

Σχεδιασμός και ανάπτυξη αυτοματοποιημένου συστήματος ιχνηλασιμότητας νωπών προϊόντων 

Παραδοτέα/ Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

ΕΕ2: Ολοκληρωμένη μεθοδολογία Ιχνηλάτησης νωπών προϊόντων με χρήση τεχνολογιών IoT.

EE3: Σχεδίαση πλατφόρμας και πιλοτικών εφαρμογών Event Capturing & IoT.

Συμμετοχή στα παραδοτέα των παραπάνω ενοτήτων. 
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Δημάρχου Γεωργιάδου 118, Βόλος.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 20-11-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)

Δημάρχου Γεωργιάδου 118

38333 Βόλος


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στην κα.Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου, τηλ.  24210 96740 ή στο email: o.hadjidimos@certh.gr