Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

NextGenRoadFuels: Αποτελεσματική μετατροπή αστικών απορριμμάτων σε καύσιμα, ζωοτροφές και λιπάσματα
[4 Νοεμβρίου 2022]


Συνάντηση της κοινοπραξίας τον Ιούνιο του 2022 στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ

 

Πιλοτική μονάδα του ΕΠΚΥ/ΙΔΕΠ για την αναβάθμιση του βιοελαίου από λυματολάσπη

 

Τέσσερα χρόνια ερευνητικής προσπάθειας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος  NextGenRoadFuels, στο οποίο σημαντικό ρόλο είχε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης μέσα από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων, οδήγησαν σε πολυάριθμα σημαντικά ευρήματα για την εφαρμογή της υδροθερμικής υγροποίησης (hydrothermal liquefaction - HTL), όχι μόνο ως μιας αποδοτικής διεργασίας για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων υψηλής ποιότητας, αλλά και ως μια βασική τεχνολογία για την αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων.

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία αποτελεί έναν οδικό χάρτη για τη μετατροπή της Ευρώπης σε μια βιώσιμη οικονομία, αξιοποιώντας τις κλιματικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις και μετατρέποντάς τις σε ευκαιρίες, με έμφαση στις μεταφορές και την παραγωγή ενέργειας. Το Ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα του Ορίζοντα 2020 NextGenRoadFuels, το οποίο συντονίστηκε από το πανεπιστήμιο του Aalborg στη Δανία και διήρκησε από τον Νοέμβριο του 2018 έως τον Οκτώβριο του 2022, παρήγαγε αποτελέσματα που υποστηρίζουν τη μελλοντική χρήση της υδροθερμικής υγροποίησης ως μιας πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας για την διαχείριση αστικών αποβλήτων με υψηλή ενεργειακή απόδοση, χαμηλή παραγωγή εκροών και υψηλή ανάκτηση ανόργανων συστατικών, καθώς και για την παραγωγή ανανεώσιμων καυσίμων, που μπορούν να υποκαταστήσουν άμεσα τα ορυκτά καύσιμα, στις οδικές μεταφορές και τη ναυτιλία.

Κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών υλοποίησης του έργου, επιδείχθηκε τόσο σε εργαστηριακή όσο και σε πιλοτική κλίμακα ολόκληρη η αλυσίδα αξίας (value chain), από την κατεργασία της πρώτης ύλης έως και την παραγωγή των τελικών καυσίμων για δύο ιδιαίτερα «δύσκολες» τροφοδοσίες: λυματολάσπη και οργανικά αστικά απορρίμματα. Η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων με Ανάλυση Κύκλου Ζωής έδειξε ότι μπορεί να επιτευχθεί έως και > 100 % αποφυγή των αερίων θερμοκηπίων.

Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων και Υδρογονανθράκων του ΙΔΕΠ είχε κομβικό ρόλο στην αναβάθμιση του βιοελαίου προερχόμενου από υδροθερμική υγροποίηση λυματολάσπης, αναπτύσσοντας κατάλληλους καταλύτες και τεχνολογία αντιδραστήρα (slurry reactor) για την υδρογονοκατεργασία της βαριάς αυτής τροφοδοσίας με μεγάλη περιεκτικότητα σε οξυγόνο, άζωτο και θείο. Αρχικά, οι καταλύτες και η διεργασία αναπτύχθηκαν σε εργαστηριακή κλίμακα, ενώ στη συνέχεια επιδείχθηκαν σε πιλοτική κλίμακα με πειράματα συνεχούς λειτουργίας μακράς χρονικής διάρκειας. Αποτέλεσμα των πιλοτικών πειραμάτων ήταν η παραγωγή ανανεώσιμης βενζίνης και ντίζελ υψηλής ποιότητας, με χαμηλή περιεκτικότητα σε ετεροάτομα.

Μια περίληψη των κύριων αποτελεσμάτων που προέκυψαν από το ερευνητικό πρόγραμμα NextGenRoadFuels και το πλαίσιο για τη μελλοντική αξιοποίηση της τεχνολογίας HTL παρουσιάζεται στην τελική δημοσίευση του έργου: NextGenRoadFuels: Turning waste into fuels.