Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Improved energy and resource efficiency by better coordination of production in the process industries» - «CoPro/G.A.723575»
[891Ε - 728] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
11 Σεπ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 11, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

891Ε

Αριθ. Πρωτ. 728/11-09-2019
ΑΔΑ: ΨΥΨ9469ΗΡ8-ΦΓΗ
Ειδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Μοντελοποίηση και Προσημείωση της  λειτουργίας  παραγωγικών  Διεργασιών

Παραδοτέα / Αναμενόμενα Αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με την μοντελοποίηση και προσομοίωση της Λειτουργίας Διεργασιών με έμφαση σε Χημικές  Διεργασίες.  

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 6 του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου 6.6.  

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-09-2019 και ώρα 14:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Α’ Πτέρυγα, 2ος όροφος, Γραφείο 310β


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2310 498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Μοσχοπούλου Αθηνά).