Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Easing the access of Europeans with disabilities to converging media and content» - «EASYTV»
[ΙΠΤΗΛ-20092] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
23 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 23, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

20092

Αρ. πρωτ. 20092/ 23-05-2019
 ΑΔΑ:  ΨΥ3Υ469ΗΡ8-2Ω1
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη συστήματος ταιριάσματος (matchmaking) μεταξύ αναγκών/προτιμήσεων τελικών χρηστών και χαρακτηριστικών που υποστηρίζονται από λειτουργικά συστήματα τηλεοράσεων, με σκοπό την αυτόματη, προσωποποιημένη προσαρμογή διεπαφών και πολυμεσικού περιεχομένου.
 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την ανάπτυξη ενός συστήματος ταιριάσματος (matchmaking) μεταξύ αναγκών/προτιμήσεων τελικών χρηστών και χαρακτηριστικών που υποστηρίζονται από λειτουργικά συστήματα τηλεοράσεων, με σκοπό την αυτόματη, προσωποποιημένη προσαρμογή διεπαφών και πολυμεσικού περιεχομένου. Οι ανάγκες και προτιμήσεις των τελικών χρηστών θα ορίζονται σε αντίστοιχα μοντέλα χρηστών (user models), τα οποία θα βασίζονται σε διεθνή πρότυπα καθώς επίσης και σε αποτελέσματα αντίστοιχων Ευρωπαϊκών ερευνητικών έργων. Για την υλοποίηση του μηχανισμού ταιριάσματος θα χρησιμοποιηθούν τεχνικές, οι οποίες βασίζονται σε κανόνες (rule-based) και σε αλγορίθμους στατιστικής ανάλυσης.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 10-06-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο 2311 257722 ή στο email: kvotis@iti.gr (κ. Βότη Κωνσταντίνο).