Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «A digital guardian angel enhancing cancer patient’s wellbeing and health status improvement following treatment» - «ONCORELIEF»
[ΙΠΤΗΛ-21311] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21311

Αρ. πρωτ. 21311/ 04-12-2019
ΑΔΑ:  6ΛΑΥ469ΗΡ8-0Μ9
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Σχεδίαση και υλοποίηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για εφαρμογές προσωποποιημένης υγείας, σχεδιασμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος, τεχνική διαχείριση και παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τη σχεδίαση και υλοποίηση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης για προσωποποιημένη υγεία, καθώς και με τη σχεδίαση του συνολικού συστήματος ONCORELIEF και τη διαχείριση των τεχνικών τμημάτων του έργου. Το σύστημα, που θα παραχθεί στο πλαίσιο του έργου ONCORELIEF, θα είναι μία διαδικτυακή πλατφόρμα υποστήριξης ασθενών με καρκίνο, με σκοπό την ενίσχυση της φυσικής και ψυχολογικής τους υγείας κατά τη διάρκεια ή μετά τη θεραπεία. Ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με τη συλλογή και ενοποίηση των δεδομένων του έργου (ιατρικά δεδομένα, δεδομένα σχετικά με τη συμπεριφορά των ασθενών, κλπ.), καθώς και με την ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης και εργαλείων ανάλυσης των δεδομένων, τα οποία θα αποτελέσουν μέρος του συνολικού συστήματος προσωποποιημένης υγείας. Επιπροσθέτως, ο υποψήφιος αναμένεται να ασχοληθεί με τη συγγραφή των σεναρίων χρήσης και τον ορισμό των υποσυστημάτων και τμημάτων, από τα οποία θα αποτελείται το σύστημα, καθώς και της μεταξύ τους διασύνδεσης. Ο υποψήφιος αναμένεται, τέλος, να ασχοληθεί με τη διαχείριση και επίβλεψη της υλοποίησης των τεχνικών τμημάτων του έργου καθώς και με την οικονομική διαχείριση.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257702 ή στο email: msidirop@iti.gr (κα Σιδηροπούλου Μαρίνα).