Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ENVISAGE: ENhance VIrtual learning Spaces using Applied Gaming in Education» - «ENVISAGE»
[16741]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
11 Δεκ 2017


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 11, 2017 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Ι.Π.ΤΗΛ. του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

16741 / 11-12-2017 

Κωδικός Θέσης: 16741
ΑΔΑ: 7ΑΓΗ469ΗΡ8-Υ32
Ειδικότητα:

Πληροφορική

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδιασμός και ανάπτυξη παιχνιδιών σοβαρού σκοπού και με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, σε περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας με χρήση Unity3D, μέσω ολοκληρωμένης πλατφόρμας διαχείρισης και ημιαυτόματου σχεδιασμού.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα: 

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να συμμετάσχει στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μια σειράς παιχνιδιών προσανατολισμένων στο πεδίο της εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στον καθορισμό προδιαγραφών και στη δημιουργία κατάλληλων templates που θα ενσωματωθούν σε ένα ενοποιημένο ημιαυτόματο σύστημα σχεδιασμού και ανάπτυξης παιχνιδιών σοβαρού σκοπού στο 3-διάστατο χώρο. Ο υποψήφιος θα συμμετάσχει επίσης στην εκτέλεση εκπαιδευτικών δοκιμών αξιολόγησης του παραγόμενου λογισμικού, στη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και στην τεχνική επίβλεψη του.

Διάρκεια: 09 μήνες
Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 28-12-2017 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257726 ή στο email: ikom@iti.gr (κ. Ιωάννη Κομπατσιάρη).