Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Olive mill wastewater: From a pollutant to green fuels, agricultural water source and bio-fertilizer» - «Waste2Fuel» και κωδικό MIS 5041545
[825Ε - 397] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
17 Μαΐου 2019


Θέρμη, Μάιος 17, 2019 - Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

825Ε

Αρ. Πρωτ.: 397 / 17-05-2019
ΑΔΑ:  ΩΣΓ6469ΗΡ8-ΖΦΧ
Ειδικότητα:

Τεχνολόγος Πετρελαίου

Αντικείμενο  Έργου:

Διεξαγωγή πειραμάτων καταλυτικής πυρόλυσης υπολειμμάτων ελαιοτριβείου, σε μονάδα εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακας.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-06-2019 και ώρα 14:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης,
570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στο 2310 498112 ή στο email: amoschopoulou@certh.gr (κ. Αθηνά Μοσχοπούλου).