Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «An Advanced Circular and Agile Manufacturing Ecosystem based on rapid reconfigurable manufacturing process and individualized consumer preferences» - «KYKLOS 4.0»
[512 - 4728] @ ΕΚΕΤΑ / IBO
13 Ιαν 2021


Θέρμη, Ιανουάριος 13, 2021 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

512

Αρ. πρωτ. 4728/ 13-01-2021
ΑΔΑ:  6Ρ31469ΗΡ8-9Υ1
Eιδικότητα:

Χημικός Μηχανικός

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάλυση και κατηγοριοποίηση δεδομένων κύκλου ζωής στο σύστημα KYKLOS 4.0

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο, στο πλαίσιο των παρακάτω Πακέτων Εργασίας και Παραδοτέων του έργου:

 P4: KYKLOS 4.0 Product on Demand Framework 

T4.4: Development of KYKLOS 4.0 LCA Simulation Engine

D4.6 The KYKLOS 4.0 LCA Simulation Engine

WP12: Raising Awareness & Exploitation Roadmap

T12.1 KYKLOS 4.0 Communication & Dissemination Activities, Material & Publication

D12.2 Dissemination Plan

D12.3 Dissemination Activities Report

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Γραφεία του ΕΚΕΤΑ/IBO, 10ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, BALKAN CENTRE, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-01-2021 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://jobs.certh.gr/

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο 24210-96743 ή στο email: g.pahlitzanakis@certh.gr  (κ. Γεωργία Παχλιτζανάκη).