Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000933
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετεωρολογικών σταθμών με συνοδευτικό λογισμικό» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
14 Νοεμβρίου 2019Πτολεμαΐδα, 14 Νοεμβρίου 2019


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) μετεωρολογικών σταθμών με συνοδευτικό λογισμικό» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 20 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10:00


Πληροφορίες

κ. Ζαμανίδου Αφροδίτη
τηλ: +30 24630 55300
e-mail: zamanidou@certh.gr