Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «European Connected Factory Platform for Agile Manufacturing» - «eFactory»»
[ΙΠΤΗΛ-19828] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Μαι 2019


Θέρμη, Μάιος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19828

Αρ. πρωτ. 19828 / 13-05-2019
 ΑΔΑ:  6Η3Ο469ΗΡ8-ΡΤΩ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Συμμετοχή στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη και στην επέκταση εργαλείων τεχνολογιών αλυσίδας (blockchain) με εφαρμογή σε συνεργατικά βιομηχανικά οικοσυστήματα

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εργαλείων με τη χρήση τεχνολογιών αλυσίδας (blockchain) για την καταγραφή και παρακολούθηση των συναλλαγών μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα συνεργατικό βιομηχανικό οικοσύστημα. Επίσης στα καθήκοντα του υποψηφίου θα είναι η ανάπτυξη smart contracts τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια blockchain δίκτυα, η επέκταση υφιστάμενων εργαλείων, η ενσωμάτωση των εργαλείων σε κοινή πλατφόρμα, και η συμμετοχή του στα αντίστοιχα παραδοτέα του έργου.

Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-05-2019 και ώρα 12:00   
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2311 257750 ή στο email: djoannid@iti.gr (κ. Ιωαννίδη Δημοσθένη).