Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2018]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για (1) θέση συνεργάτη, στα πλαίσια του έργου «Low, cost, carbon positive bioethanol, production with innovative Green Gloating Filters in multiple water bodies - LIFE 16 BIOMASS C+» [508Ε]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
04 Αυγούστου 2017


Αθήνα, Αύγουστος 04 25, 2017 - Το  Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων -ΙΔΕΠ, στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω έργου

προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΚΩΔΘέσης:

508Ε
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο: Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων βάσει της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και διαχείριση έργου
Διάρκεια:

04 μήνες

Θέσεις 01
Τόπος: Αθήνα

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 17-08-2017 


Αποστολή Δικαιολογητικών
:

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
Αιγιαλείας 52
151 25 Μαρούσι, Αθήνα

 

>> Τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: diafa@certh.gr

Πληροφορίες:

κα. Α. Διάφα (Τηλ. 211 1069533 – Fax 211 1069501)