Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αξιοποίηση τεχνικών παιγνιοποίησης και επαυξημένης πραγματικότητας για τη δημιουργία μηχανισμού κινήτρων μέσω “ανταμοιβών”, με σκοπό το διαμοιρασμό περιεχόμενου πολυμέσων που δημιουργούν οι χρήστες κοινωνικών δικτύων για την προώθηση εμπορικών προϊόντων» - «BubbllzAR» και κωδικό 5031821 / Τ1ΕΔΚ-04609
[19837] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
14 Μαΐου 2019


Θέρμη, Μάιος 14, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

19837

Αρ. Πρωτ.: 19837 / 14-05-2019
ΑΔΑ:  9ΙΟΠ469ΗΡ8-ΙΡΠ
Ειδικότητα: Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα
Αντικείμενο  Θέσης:

Έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων και λογισμικού εφαρμογής μικτής πραγματικότητας σε φορητές συσκευές, με υποστήριξη τεχνικών παιγνιοποίησης, που θα λαμβάνουν υπόψη την παρουσία του χρήστη σε επιλεγμένους φυσικούς χώρους, στους οποίους θα παρουσιάζεται επαυξημένη πολυμεσική πληροφορία εντοπισμένη στο χώρο.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με την έρευνα και ανάπτυξη αλγορίθμων εντοπισμού και προσανατολισμού του χρήστη στο χώρο μέσω υπολογιστικής όρασης και την ενσωμάτωση των αλγορίθμων αυτών σε εφαρμογή για κινητά Android και iOS. Η υλοποίηση θα αποτελεί συνδυασμό ανάπτυξης βιβλιοθηκών Android και iOS, καθώς και εφαρμογών σε περιβάλλον Unity3D.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

Έδρα του ΕΚΕΤΑ, στο 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 30-05-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη


Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κεχαγιά Διονύσιο, τηλ. 2311 257716 ή στο email: diok@iti.gr.