Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «MOdify Drivers’ behavior to Adapt for Lower EmissionS» - «MODALES», με κωδ. ΚΟΗ.031017
[70/2019 - 10193] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΜΕΤ
09 Δεκ 2019


Θέρμη, Δεκέμβριος 09, 2019 - Το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)  του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος έργου, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

70/2019

Αρ. πρωτ. 10193 /09-12-2019
ΑΔΑ: 90Μ2469ΗΡ8-ΡΦ2
Ειδικότητα: Οικονομολόγος
Αντικείμενο  Θέσης:

Ποσοτικοποίηση και οικονομική ανάλυση υπαρχουσών μεθόδων αντιρρύπανσης οχημάτων καθώς και οικονομική αξιολόγηση της πρωτότυπης εφαρμογής “Driving Assistance App for Low-Emission Driving” (DALED) που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου. Αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων και συμμετοχή στο σχεδιασμό της στρατηγικής διάδοσης τους. 

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί, αναμένεται να μελετήσει υπάρχουσες και μελλοντικές μεθόδους αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και να προχωρήσει σε οικονομική αξιολόγηση τους.

Πιο συγκεκριμένα αναμένονται τα εξής αποτελέσματα:

  • Ανάλυση, ποσοτικοποίηση και μελέτη της επίδρασης των συνθηκών λειτουργίας των μεθόδων αντιρρύπανσης οχημάτων (OBD System) στο επίπεδο εκπομπής ρύπων
  • Ποσοτικοποίηση και οικονομική αξιολόγηση των επιπτώσεων από τη διαφοροποίηση των κριτηρίων των κανόνων περιοδικών τεχνικών ελέγχων οχημάτων
  • Οικονομική αξιολόγηση της πρωτότυπης συσκευής του συστήματος αντιρρύπανσης (DALED) με τη μέθοδο ROI (Return on Investment- Απόδοση Επένδυσης)
  • Αξιολόγηση ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω ερωτηματολογίων πρόθεσης αγοράς (willingness to pay) και οικονομική αξιολόγηση αποτελεσμάτων πιλοτικών δοκιμών
  • Σχεδιασμός της στρατηγικής για τη διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου.

 

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 4, 6 και 7 και συγκεκριμένα των παραδοτέων: D4.2 Recommendations for anti-tampering and an improved mandatory vehicle inspection, D4.3 Retrofit solutions for road vehicles, D6.1 Evaluation Plan, D6.3 Trial Data Integration and Analysis και D7.1 Dissemination Communication and Awareness plan.

Διάρκεια:

02 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, οδός Αιγιαλείας 52, Μαρούσι - Αθήνα.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-12-2019 και ώρα 10:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

Αιγιαλείας 52-3ος όροφος

151 25 Μαρούσι-Αθήνα

Πληροφορίες:

Περισσότερες  πληροφορίες τηλεφωνικά στο  211-1069599 ή στο email:  pvitzilaiou@certh.gr (κα. Βιτζηλαίου Καλλιόπη)