Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2014

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 23
για την Ανάθεση του Έργου «Διοργάνωση εκδηλώσεων, forum και κατασκευής ιστοσελίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιπέλαγος-Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek Mainland and islands in the Archipelagos ) με τον τίτλο Archipelago-LNG» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
17 Δεκ 2014


Μαρούσι, Δεκέμβριος 17, 2014 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου- Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για το έργο:

«Διοργάνωση εκδηλώσεων, forum και κατασκευής ιστοσελίδας στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αρχιπέλαγος-Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο (Sustainable Maritime Transport with LNG between Greek Mainland and islands in the Archipelagos ) με τον τίτλο Archipelago-LNG ”»

 

 >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  δΥΥποβολή Προσφορών έως 23 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 12:30 μ.μ.


Πληροφορίες

κα Αγγελική Διάφα

τηλ: 2111069533
fax: 2111059501
e-mail: diafa@certh.gr