Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 001364
για την Ανάθεση της προμήθειας «Ανταλλακτικά χρωματογραφίας » @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
22 Ιανουαρίου 2021Θεσσαλονίκη, 22 Ιανουαρίου 2021


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Ανταλλακτικά χρωματογραφίας » >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 29 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 10:00


Πληροφορίες

κ. Εύδου Αντιγόνη
τηλ: +30 2310498145
e-mail: cperi@certh.gr