Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Διαγωνισμοί2019

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος & Κατάθεσης Προσφορών - 000715
για την Ανάθεση της προμήθειας «Προμήθεια αντιδραστηρίων και ειδικών ανταλλακτικών για αναλυτές» @ ΙΔΕΠ / ΕΚΕΤΑ
01 Απριλίου 2019Θεσσαλονίκη, 01 Απριλίου 2019


Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εδρεύει στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, 6ο χλμ. Οδού Χαριλάου-Θέρμης, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ή ενώσεις και κοινοπραξίες αυτών) να υποβάλει πρόταση – προσφορά, μη δεσμευτική για το ΕΚΕΤΑ, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης, για την ανάθεση της προμήθειας: 


«Προμήθεια αντιδραστηρίων και ειδικών ανταλλακτικών για αναλυτές» >> Δείτε την Πρόσκληση

Σημειώστε  Προθεσμία Υποβολής έως 09 Απριλίου 2019 και ώρα 12:00


Πληροφορίες

κ. Μητρούλη Σουλτάνα
τηλ: +30 2310 498184
e-mail: mitrouli@cperi.certh.gr