Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


 

 

 


<b> Πρόσκληση Προκαταρκτικής Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος </B> <BR> @ ΕΚΕΤΑ  <BR><span style="COLOR: #0767B3">23 Σεπ 2021</span>
Το ΕΚΕΤΑ, προκειμένου να διερευνήσει τη διαθεσιμότητα επιστημονικού́ προσωπικού́ για απασχόληση ή/ και υποστήριξη ερευνητικών και άλλων έργων που υλοποιεί, προσκαλεί́ τους ενδιαφερόμενους, να προβούν σε μία αρχική́ εκδήλωση ενδιαφέροντος προκειμένου να παερέχουν τις υπηρεσίες τους
Προθεσμία υποβολής: 08-10-2021

1 - 24 / 2009