Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


<B><span style="COLOR: #B02E30"> ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ</span></B><br> <B> ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 37618 /25-06-2018 </B> @  EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3">16 Ιαν 2018</span>
Το ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με με αρ. πρωτ. 37618 /25-06-2018, ματαιώνεται.

1 - 24 / 260