Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


 

 

 


<B><span style="COLOR: #B02E30"> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ</span></B><br> <B> με αρ. πρωτ. 28804/28 Δεκ 2021</B> @  ΙΠΤΗΛ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 19 Ιαν 2022</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με με αρ. πρωτ. 28804/28 Δεκ 2021 ακυρώνεται.
<B><span style="COLOR: #B02E30"> ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ</span></B><br> <B> με αρ. πρωτ. 28805/28 Δεκ 2021</B> @  ΙΠΤΗΛ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 19 Ιαν 2022</span>
Το ΙΠΤΗΛ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με με αρ. πρωτ. 28805/28 Δεκ 2021 ακυρώνεται.

1 - 24 / 2569