Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Θέσεις Προσωπικού <br>στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις Εργασίας

Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων


<B><span style="COLOR: #B02E30"> ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ</span></B><br> <B> ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αρ. πρωτ. 9608/12-12-2018</B> @  ΙΜΕΤ / EKETA <BR><span style="COLOR: #0767B3"> 26 Ιουλ 2019</span>
Το ΙΜΕΤ / ΕΚΕΤΑ ανακοινώνει ότι η διαδικασία επιλογής υποψηφίων για μια (1) θέση έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου), στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 9608/12-12-2018, ματαιώνεται.

1 - 24 / 234