Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Προστασία ακριβείας των αποθηκευμένων ζωοτροφών από εντομολογικές προσβολές με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών», με ακρωνύμιο «PrecisionFEEDProtect» και κωδικό MIS 5136442 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[4866]
@ ΕΚΕΤΑ / ΚΔ
10 Ιαν 2022


Θεσσαλονίκη, Ιαν 10 2022 - Η Κεντρική Διεύθυνση (ΚΔ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-01-2022 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: Ψ2ΟΧ469ΗΡ8-ΓΞ5

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/