Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2019]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «“SPOTVIEW - Sustainable Processes and Optimized Technologies for Industrially Efficient Water Usage- - «G.A. No. 723577»
[827Ε - 403] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
17 Μαΐου 2019


Θέρμη, Μάιος 17, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

827Ε

Αρ. πρωτ.

403/ 17-05-2019

ΑΔΑ:  9ΒΧ5469ΗΡ8-ΒΦΟ
Ειδικότητα: ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Αντικείμενο  Θέσης: Μελέτη επεξεργασίας λυμάτων με αναερόβιο και αερόβιο βιοαντιδραστήρα μεμβρανών για παραγωγή βιοαερίου και ανακύκλωση νερού.
Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με το ανωτέρω αντικείμενο.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας 4 (WP4) και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
D.4.2 Demonstration of membrane based separation and water reuse in dairy industry.
D4.3 Demonstration of Anaerobic/aerobic MBR in dairy industry.
Διάρκεια:

03 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 03-06-2019 και ώρα 14:00


Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2310498182/181 ή στο email: chkaras@cperi.certh.gr /karabaj@cperi.certh.gr (κ. Χ. Καραστογιαννίδου / κος A.I. Καράμπελας).