Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «VRTogether - An end-to-end system for the production and delivery of photorealistic social immersive virtual reality experiences» - «VRTogether»
[ΙΠΤΗΛ-21092] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
13 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 13, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21092

Αρ. πρωτ. 21092/ 13-11-2019
ΑΔΑ:  Ω84Ρ469ΗΡ8-ΛΑΥ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή Μηχανικός Πληροφορικής

Αντικείμενο Θέσης:

Ανάπτυξη διαδικτυακής πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας με στόχο την επικοινωνία και αλληλεπίδραση απομακρυσμένων χρηστών, προσφέροντας τη δυνατότητα φωτορεαλιστικής απεικόνισής τους σε πραγματικό χρόνο. Υλοποίηση των απαραίτητων επιμέρους τεχνολογιών για την καταγραφή, ανακατασκευή, συμπίεση, διάδοση και απεικόνιση τρισδιάστατων δεδομένων μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο, σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με τo παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:
• WP2 User Centred Design and Platform Integration
• WP3 Technical Components
• WP4 Pilots, Content Production and Evaluation
• WP5 Innovation, Dissemination and Exploitation
και συγκεκριμένα των παραδοτέων:
• D2.6 Integrated Software platform v3
• D3.7 Software Components v5
• D4.5 Third example of content delivered
• D5.6 Dissemination, standardization and exploitation strategy v3
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 29-11-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά 2310-464160 εσωτ.145 ή στο email: zarpalas@iti.gr (κ. Δημήτριο Ζαρπαλά).