Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου, για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance» - «REBUILD»
[ΙΠΤΗΛ-21039] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
08 Νοε 2019


Θέρμη, Νοέμβριος 08, 2019 - Το ΙΠΤΗΛ του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο του παρόντος ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21039

Αρ. πρωτ. 21039/ 08-11-2019
ΑΔΑ:  6Ρ5Υ469ΗΡ8-ΠΦΗ
Ειδικότητα:

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών ή Πληροφορική ή συναφής ειδικότητα

Αντικείμενο Θέσης:

Έρευνα και υλοποίηση μεθόδων βαθιάς μάθησης για την ανάλυση, τη συσχέτιση προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων και την κατασκευή chatbot. Αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή μέσω κειμένου καθώς και εκμάθηση απόκρισης της μηχανής σε κοινές ερωτήσεις (deep learning question answering).

Παραδοτέα / Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το παραπάνω αντικείμενο στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας:

-       WP3 Data Analysis and skills matching

-       WP4 The Digital companion

-       WP5 Integration and technical validation

και συγκεκριμένα των παραδοτέων:

-       D3.1 User’s profile modelling

-       D3.2 Methodology for skills and needs matching

-       D3.3 REBUILD recommendation environment and follow up

-       D3.4 User’s profile clusterization

-       D3.5 Skills and needs matching for migrant quidance

-       D3.6 REBUILD recommendation environment

-       D4.1 Visual communication signs for multilinguality

-       D4.2 Scripted audio/video capturing for the illiterate (report)

-       D4.3 Visual communication signs and pictograms prototype

-       D4.4 Designing the digital companion

-       D4.5 Fact-based reporting for migration perception

D5.1 REBUILD Reference Architecture
Διάρκεια:

07 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 25-11-2019 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)

6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη - Θεσσαλονίκη

 

Πληροφορίες:

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται τηλεφωνικά στο  2311 257703 ή στο email: daras@iti.gr (κ. Πέτρο Δάρα).