Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΘέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένη πλατφόρμα - Στάθμευσης ως Υπηρεσίας - για τη διευκόλυνση εύρεσης θέσεων στάθμευσης βασισμένης σε δεδομένα πληθοπορισμού» - «SocialPark» και κωδικό 5031877 / Τ1ΕΔΚ-03616
[ΙΠΤΗΛ-21335] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ
05 Δεκ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Δεκέμβριος 05, 2019 - Το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης της παραπάνω Πράξης, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

21335
Αρ. Πρωτ.: 21335/ 05-12-2019
ΑΔΑ:  ΩΜΕΕ469ΗΡ8-ΙΒΝ
Ειδικότητα:

Πολιτικός Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Σχεδίαση, υλοποίηση και επαλήθευση μηχανισμών πληθοποριστικής δήλωσης διαθεσιμότητας, συμμετοχής, ωραρίου και τιμολογιακής πολιτικής της ολοκληρωμένης πλατφόρμας παροχής εξατομικευμένων υπηρεσιών SocialPark.

Παραδοτέα/Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος, που θα επιλεγεί, αναμένεται να ασχοληθεί με το σχεδιασμό, την υλοποίηση τον έλεγχο δοκιμαστικής λειτουργίας και την επαλήθευση των παρακάτω μηχανισμών της πλατφόρμας SocialPark, και συγκεκριμένα: α) Του μηχανισμού υπηρεσιών πληθοποριστικής συλλογής δεδομένων από πολίτες σχετικά με τη διαθεσιμότητα ελεύθερα προσβάσιμων χώρων στάθμευσης, β) της πύλης δήλωσης δραστηριότητας που σχετίζεται με την παροχή χώρων στάθμευσης προς πολίτες και δήλωσης συσχετιζόμενης τιμολογιακής πολιτικής. Στο πλαίσιο των παραπάνω εργασιών, ενδέχεται να απαιτηθεί η σχεδίαση και εκπόνηση μελετών μέσω προσομοίωσης για την εύρεση βέλτιστων μοντέλων διαχείρισης και τιμολόγησης της χρήσης χώρων στάθμευσης σε αστικά δίκτυα. Ο υποψήφιος θα συμμετέχει και στις εργασίες συγγραφής των παραδοτέων του έργου που σχετίζονται με τις παραπάνω εργασίες.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των παρακάτω Ενοτήτων Εργασίας του έργου:

 Ε.Ε. 2: Διαχείριση δεδομένων διαθεσιμότητας

Ε.Ε. 3: Υπηρεσία διαμεσολάβησης

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος:

ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ οδού Χαριλάου - Θέρμης, Θεσσαλονίκη.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 23-12-2019 και ώρα 12:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤΗΛ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
 


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες στον κ. Κεχαγιά Διονύσιο, τηλ.  2311 257716 ή στο email: diok@iti.gr.