Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού (με σύμβαση ανάθεσης έργου) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Αυθεντικότητα και ιχνηλασιμότητα υψηλής αξίας βοδινού κρέατος ελληνικής εκτροφής από την Ημαθία, αξιοποιώντας ψηφιακή τεχνολογία και γενετική ταυτοποίηση” στην ΠΚΜ», με ακρωνύμιο «AuthenBeef» και κωδικό MIS 5136512 / ΚΜΡ6-0219662 @ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
[004996]
@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
25 Αυγ 2022


Θεσσαλονίκη, Αυγ 25 2022 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν υπογεγραμμένη αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά σύμφωνα με την επισυναπτόμενη προκήρυξη.

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 12-09-2022 και ώρα 12:00  
 
ΑΔΑ προκήρυξης: ΩΝΗΨ469ΗΡ8-ΨΗΚ

Αποστολή Δικαιολογητικών :

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση  https://jobs.certh.gr/