Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2020]
Υποτροφίες / Πρακτικές ΑσκήσειςΘέσεις Υποτροφιών 2019

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη χορήγηση μίας (1) Μεταπτυχιακής υποτροφίας στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «Remote area Energy supply with Multiple Options for integrated hydrogen-based Technologies» - «REMOTE/G.A.779541»
[888Ε - 725] @ ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
11 Σεπ 2019


Θέρμη Θεσσαλονίκης, Σεπτέμβριος 11, 2019 - Το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Κωδικός Θέσης:

888Ε

Αριθ. Πρωτ. 725/11-09-2019
ΑΔΑ:  ΩΩ6Α469ΗΡ8-Χ24
Ειδικότητα:

Μηχανολόγος Μηχανικός

Αντικείμενο  Έργου:

Συμμετοχή στο σχεδιασμό ενός πλαισίου για την πρόληψη και διαχείριση της υγείας των υποσυστημάτων (Prognosis Health Management) πιλοτικών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με χρήση ηλεκτρολύτη και κυψελών καυσίμου. Το πλαίσιο αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως ένα διαγνωστικό/προγνωστικό εργαλείο το οποίο θα εκμεταλλεύεται δεδομένα από τις πιλοτικές μονάδες (ιστορικά και προσομοίωσης) για τη λειτουργία του. Οι λειτουργίες του εργαλείου αυτού είναι οι εξής:
• Διάγνωση: Αναγνώριση σε πραγματικό χρόνο μη κανονικών συνθηκών και ανίχνευση σφαλμάτων σε επίπεδο δικτύου και σε επίπεδο συστημάτων.
• Πρόγνωση: Αξιολόγηση της απόδοσης και πρόβλεψη της συμπεριφοράς του συστήματος για πρόληψη μη αντιστρεπτής βλάβης.
• Ευέλικτη ενσωμάτωση: Παροχή μιας ευέλικτης μεθοδολογίας για την εφαρμογή του πλαισίου, με χαμηλό κόστος και εύκολη διαδικασία ενσωμάτωσης με τα υποσυστήματα.
• Συντήρηση: Αποφυγή πρώιμης γήρανσης και διατήρηση της υγείας της κυψέλης καυσίμου και του ηλεκτρολύτη με προληπτικές δράσεις συντήρησης.

Παραδοτέα / Αναμενόμενα Αποτελέσματα Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί θα συμμετέχει στο σχεδιασμό πλαισίου για την πρόληψη και διαχείριση της υγείας των υποσυστημάτων (Prognosis Health Management) πιλοτικών μονάδων αποθήκευσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές με χρήση ηλεκτρολύτη και κυψελών καυσίμου.
Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας WP5 του έργου και συγκεκριμένα του παραδοτέου D5.6 “Prognosis Health Management”.
Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: ΕΚΕΤΑ, 6ο χλμ. οδού Θέρμης – Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 27-09-2019 και ώρα 14:00
  

Αποστολή Δικαιολογητικών:

 

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών πόρων (ΙΔΕΠ)
6ο χλμ. Χαριλάου - Θέρμης

570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη, Α’ Πτέρυγα, 2ος όροφος, Γραφείο 310β


Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο  2310 498112 ή στο email: cperi@cperi.certh.gr (κα. Μοσχοπούλου Αθηνά).