Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
Θέσεις ΕργασίαςΑΡΧΕΙΟ: Θέσεων Εργασίας
[2007-2024]
Θέσεις Προσωπικού
στα πλαίσια Ερευνητικών Προγραμμάτων
2017

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού, στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «European e-Infrastructure for Extreme Data Analytics in Sustainable Development» - «EUXDAT»
[3813 - 376]@ ΕΚΕΤΑ / ΙΒΟ
29 Δεκ 2017


Βόλος, Δεκέμβριος 29, 2017 - Το Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ) του Ε.Κ.Ε.Τ.Α., στα πλαίσια υλοποίησης του παραπάνω ΕΕ, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα να υποβάλουν αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.


Αρ. πρωτ.:

3813/29-12-2017

ΑΔΑ:  6Υ8Γ469ΗΡ8-Μ2Ε
Θέση:

 Γεωπόνος

Αντικείμενο Έργου: 

Eυρωπαϊκή υπερ-υπολογιστική υποδομή για ανάλυση ακραίων όγκων δεδομένων στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί αναμένεται να ασχοληθεί με υπερυπολογιστικές υποδομές ανάλυσης δεδομένων εκμάθησης και αναγνώρισης, σύντηξης και οπτικοποίησης μεγάλων ροών δεδομένων (big data) από αισθητήρες και εφαρμογή σε πιλοτικές γεωργικές εφαρμογές, με τις απαιτήσεις και τον καθορισμό υποδομών, πιλοτικών και αντιμετώπιση προβλημάτων, και με απαιτήσεις υποδομής και υπερυπολογιστικές υποδομές EUXDAT.

Οι παραπάνω εργασίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας 2, 3 και 5 του έργου και συγκεκριμένα των παραδοτέων D2.1, D2.2, D2.3, D3.1, D3.2, D3.3, D5.1, D5.2, D5.3 και D5.4 στα οποία συμμετέχει το ΕΚΕΤΑ-ΙΒΟ.

Διάρκεια:

06 μήνες

Θέσεις:

1

Τόπος: Γραφεία ΕΚΕΤΑ/ΙΒΟ, Θεσσαλονίκη, 10ο χλμ. Θεσσαλονίκης-Θέρμης, Balkan Centre.

 

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής: 16-01-2018 και ώρα 13:00
 

Αποστολή Δικαιολογητικών:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Βιο-οικονομίας και Αγρο-τεχνολογίας (ΙΒΟ)
Δημάρχου Γεωργιάδου 118
38333, Βόλος

Πληροφορίες:

Περισσότερες πληροφορίες τηλεφωνικά στο 2420-96740 ή στο email: ohadjidim@ireteth.certh.gr (κ. Όλγα-Μαρία Χατζηδήμου)