Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή ενός (1) αναπληρωτή για τη συγκρότηση της προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος με την επωνυμία «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας» (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)


Θεσσαλονικη, 13 Φεβρουαρίου 2018 - Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), αφού έλαβε υπόψη το με ΑΠ 694/11.11.2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Συγκρότηση της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.)» απευθύνει:
Ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή ενός (1) αναπληρωματικού μέλους, που θα προταθεί από το Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ ως μέλη της Προσωρινής Γενικής Συνέλευσης του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.).

Περισσότερες πληροφορίες στη συνημμένη πρόσκληση

Σημειώστε Προθεσμία υποβολής 16-02-2018