Ελληνικά   English  
Αρχική  |   Ενημέρωση  |   Εκδηλώσεις  |   Διαγωνισμοί  |   Θέσεις Εργασίας  |   My Certh  |   Επικοινωνία
Εκτύπωση σελίδας
ΕνημέρωσηΝέα

Έναρξη του έργου REFORM - «Ολοκληρωμένο Περιφερειακό Σχέδιο Δράσης για Καινοτόμα, Βιώσιμη και Περιβαλλοντικά Φιλική Κινητικότητα»


Ένα νέο έργο, το REFORM, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2017. Το REFORM θα υποστηρίξει την υλοποίηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τέσσερεις Ευρωπαϊκές περιοχές, μεταξύ των οποίων και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Τα ΣΒΑΚ έχουν αποδειχθεί πως είναι αποτελεσματικά εργαλεία για την προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών και βιώσιμων τρόπων μετακίνησης.

Το έργο REFORM ξεκίνησε επίσημα τον Ιανουάριο του 2017 και θα ολοκληρωθεί σε τέσσερα χρόνια, τον Δεκέμβριο του 2020. Το έργο στοχεύει να αυξήσει τον αριθμό των πόλεων που θα υλοποιήσουν Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) σε τέσσερεις Ευρωπαϊκές περιφέρειες: της Κεντρικής Μακεδονία (Ελλάδα), της Emilia-Romagna (Ιταλία), του Greater Manchester (Μεγάλη Βρετανία) και του Parkstad Limburg (Ολλανδία).

Προκειμένου να προωθηθεί η επιλογή μέσων μετακίνησης χαμηλών ρύπων (π.χ. Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, ποδήλατο, πεζή μετακίνηση, ηλεκτρικά οχήματα), οι εταίροι του έργου REFORM θα αναπτύξουν συγκεκριμένες οδηγίες και θα πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές δράσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους Δήμους να υλοποιήσουν τα ΣΒΑΚ τους. Ένα από τα στοιχεία που διαφοροποιούν το έργο REFORM είναι ο κεντρικός ρόλος που αποδίδεται στις Περιφέρειες ως υποστηρικτές όχι μόνο των μεγάλων, αλλά και των μικρών – μεσαίων σε μέγεθος Δήμων. Η υποστηρικτική αυτή δράση θα επιτευχθεί μέσα από τη διαμόρφωση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) κατά τέτοιο τρόπο ώστε αυτά να περιέχουν δράσεις ευρείας διάδοσης, προώθησης και υλοποίησης των ΣΒΑΚ.

Για την υλοποίηση του έργου REFORM θα συνδράμουν, μαζί με τις τέσσερεις περιοχές που προαναφέρθηκαν, και τρεις Ευρωπαίοι εταίροι: το Ινστιτούτο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΙΜΕΤ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) (www.hit.certh.gr), που έχει αναλάβει το ρόλο του συντονιστή του έργου, το ευρωπαϊκό δίκτυο πόλεων POLIS (www.polisnetwork.eu) και το Institute for Transport and Logistics Foundation από την Ιταλία (www.fondazioneitl.org).

Η πρώτη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τους εκπροσώπους των Δήμων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και η πρώτη εσπερίδα του έργου θα πραγματοποιηθούν στη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017.


Το
REFORM στην Κεντρική Μακεδονία

Τις δράσεις του έργου στην Κεντρική Μακεδονία θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια σε συνεργασία με το ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, ενώ και οι 38 Δήμοι της Περιφέρειας θα κληθούν να συνδράμουν με τη συμμετοχή τους.

Το έργο REFORM είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς τα κυκλοφοριακά προβλήματα ταλανίζουν την πλειοψηφία των πόλεων της. Η περιβαλλοντική μόλυνση είναι ένα μια από τις σημαντικότερες απόρροιες της κυκλοφοριακής συμφόρησης: σύμφωνα με καθημερινές μετρήσεις περιβαλλοντικών ρύπων, η συγκέντρωση αιρούμενων σωματιδίων PM10 ξεπερνάει τα ανώτερα επιτρεπτά όρια για περισσότερες από 30 μέρες τον χρόνο. Η κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου στις πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας είναι γεγονός, καθώς κάθε χρόνο περισσότερα από 16.000 – 20.000 νέα αυτοκίνητα προστίθενται στον υπάρχοντα στόλο της Μητροπολιτικής περιοχής της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, το ποσοστό χρήσης του ΙΧ αυτοκινήτου ανέρχεται σε 65% - με μία μέση πληρότητα 1,44 άτομα ανά όχημα, σε αντίθεση με το ποσοστό χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς που αγγίζει μόλις το 35%. Η ενεργειακή κατανάλωση από τις μεταφορές φτάνει κατά μέσο όρο τους 851.029 τόνους πετρελαίου ετησίως, αγγίζοντας το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας.

Το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας περιέχει μια σειρά δράσεων για την προώθηση της περιβαλλοντικά φιλικής μετακίνησης, όπως η επέκταση της θαλάσσιας συγκοινωνίας, και η δημιουργία ποδηλατοδρόμων και πεζόδρομων, αλλά στερείται μιας λεπτομερής περιγραφής μέσων και εργαλείων για την επίτευξη των δράσεων αυτών. 

Ο κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, αναφέρει: «Είναι απαραίτητο να πάμε ένα βήμα παραπέρα προς την κατεύθυνση της βιώσιμης κινητικότητας, χρησιμοποιώντας τα ΣΒΑΚ ως κύριο εργαλείο και τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ως τη ραχοκοκαλιά καινοτόμων λύσεων. Αυτός είναι και ο κύριος στόχος της Περιφέρειας από τη συμμετοχή της στο έργο REFORM».

 

Επαφές:

Τοπικός Συντονιστής Επικοινωνίας, Ανθούλα Νικοπούλου, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, a.nikopoulou@pkm.gov.gr  

Συντονιστής REFORM: Μαρία Μορφουλάκη, ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ, marmor@certh.gr

Συντονιστής επικοινωνίας REFORM: Thomas Mourey, Polis, TMourey@polisnetwork.eu